PLAN INF SEM I, INF, SEM I, 29-30.01, 29-30.01.2016

29.01
 17:00 – 17:45 UTK – EGZAMIN
 17:50 – 18:35 DIAGNOSTYKA
 18:40 – 19:25 DIAGNOSTYKA
 19:30 – 20:15 DIAGNOSTYKA
 20:20 – 21:05 SIECI KOMP – EGZAMIN
30.01
8:00 – 8:45 DIAGNOSTYKA
8:50 – 9:35 DIAGNOSTYKA
9:40 – 10:25 DIAGNOSTYKA-31.01- EGZ
10:30 – 11:15 ADM SIEC SYST OPER
11:20 – 12:05 ADM SIEC SYST OPER
12:10 – 12:55 ADM SIEC SYST OPER
13:00 – 13:45 ADM SIEC SYST OPER – 31.01 EGZ
13:50 – 14:35 PROJEKTOWANIE I MONTAŻ LOK SIECI KOMP
14:40 – 15:25 PROJEKTOWANIE I MONTAZ LOK SIECI KOMP
15:30 – 16:15 PROJEKTOWANIE I MONTAŻ LOK SIECI KOMP
16:20 – 17:05 PROJEKTOWANIE I MONTAŻ LOK SIECI KOMP -31.01 – EGZAMIN

Dodaj komentarz