HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH MAJ 2016

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH – MAJ 2016

Lp. Przedmiot Poziom egz. Data egzaminu Godzina egzaminu Godzina przybycia
na egzamin
1 JĘZ. POLSKI PODSTAWOWY  4 MAJA 2016  9:00 8:30
2 JĘZ. POLSKI  ROZSZERZONY  4 MAJA 2016 14:00 13:30
3  MATEMATYKA PODSTAWOWY  5 MAJA 2016 9:00 8:30
4  JĘZ. ANGIELSKI PODSTAWOWY  6 MAJA 2016 9:00 8:30
5 JĘZ. ANGIELSKI ROZSZERZONY  6 MAJA 2016 14:00 13:30
6 WOS PODSTAWOWY 10 MAJA 2016 9:00 8:30
7 WOS ROZSZERZONY 10 MAJA 2016 9:00 8:30
8 GEOGRAFIA PODSTAWOWY 13 MAJA 2016 14:00 13:30
9 GEOGRAFIA ROZSZERZONY 13 MAJA 2016 14:00 13:30
10  HISTORIA PODSTAWOWY 17 MAJA 2016 9:00  8:30
11  HISTORIA ROZSZERZONY 17 MAJA 2016 9:00 8:30
12  JĘZ. ROSYJSKI PODSTAWOWY 18 MAJA 2016 9:00 8:30

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH CZ. USTNA – MAJ 2016

Lp. Przedmiot Data egzaminu Godzina egzaminu Godzina przybycia
na egzamin
1 JĘZ. POLSKI  10 MAJA 2016 OD 12:30 PÓŁ GODZ. PRZED EGZ.
 11 MAJA 2016 OD 12:30 PÓŁ GODZ. PRZED EGZ.
 12 MAJA 2016 OD 12:30 PÓŁ GODZ. PRZED EGZ.
2 JĘZ. ANGIELSKI 16 MAJA 2016 OD 9:00 PÓŁ GODZ. PRZED EGZ.
17 MAJA 2016 OD 9:00 PÓŁ GODZ. PRZED EGZ.
18 MAJA 2016 OD 9:00 PÓŁ GODZ. PRZED EGZ.
3 JĘZ. ROSYJSKI 18 MAJA 2016 OD 9:00 PÓŁ GODZ. PRZED EGZ.

 

SZCZEGÓŁOWE LISTY DOSTĘPNE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Dodaj komentarz