ROCZNA SZKOŁA POLICEALNA – NUMER KONTA

SZANOWNI SŁUCHACZE ROCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ  – CZESNE NALEZY WPŁACAĆ DO 5-GO KAŻDEGO MIEISIACA . WPŁAT MOZNA DOKONYWAĆ  ZA POŚREDNICTWEM BANKU NA KONTO W BANKU WBK BANK ZACHODNI WPISUJĄC DANE SŁUCHACZA I MIESIĄC WPŁATY : 

DANE DO WPŁAT : 

SZKOŁY PSB SP. Z O. O.

UL. WŁOSKA 5 05-825 GRODZISK MAZ.

38 1090 2835 0000 0001 3351 5293