PLAN OPIEKUN OSOBY STARSZEJ SEM I 14-15,28-29.09.2018

14,28.09
 17:00 – 17:45 KULTURA I ETYKA ZAWODU – SALA 106
 17:50 – 18:35 KULTURA I ETYKA ZAWODU- SALA 106
 18:40 – 19:25 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -SALA 106
 19:30 – 20:15 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – SALA 106
 20:20 – 21:05
8:00 – 8:45  KULTURA I ETYKA  ZAWODU – SALA 106
8:50 – 9:35 KULTURA I ETYKA ZAWODU  – SALA 106
9:40 – 10:25 PSYCHOLOGIA OGÓLNA – SALA 106
10:30 – 11:15 PIERWSZA POMOC- SALA 106
11:20 – 12:05 PIERWSZA POMOC- SALA 106
12:10 – 12:55 PIERWSZA POMOC- SALA 106
13:00 – 13:45
13:50 – 14:35
14:40 – 15:25
15:30 – 16:15
16:20 – 17:05