PLAN ADMINISTRCJA SEMESTR III 5-6,19-20.10.2018

5,19.10
,, 17:00 – 17:45 PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
.17:50 – 18:35 PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
 18:40 – 19:25 PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO
 19:30 – 20:15 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – SALA 106
 20:20 – 21:05 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – SALA 106
6-20.10
8:00 – 8:45 PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO
8:50 – 9:35 PODSTAWY PRAWA ADMINISTARCYJNEGO
9:40 – 10:25 WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ
10:30 – 11:15 JĘZYK  OBCY ZAWIODOWY
11:20 – 12:05 KOMPETENCJE SPOŁECZNE
12:10 – 12:55 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
13:00 – 13:45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
13:50 – 14:35 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
14:40 – 15:25 POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI
15:30 – 16:15 POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI
16:20 – 17:05