PLAN ADMINISTRACJA SEMESTR III 9-10,23-24.11.2018

9,23.11
,, 17:00 – 17:45 POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI
.17:50 – 18:35 POSTĘPOWANIE W ADMNINISTRACJI
 18:40 – 19:25 PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO
 19:30 – 20:15 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – SALA 106
 20:20 – 21:05
10,24.11
8:00 – 8:45 POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI
8:50 – 9:35 POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI
9:40 – 10:25 WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ
10:30 – 11:15 WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ
11:20 – 12:05 KOMPETENCJE SPOŁECZNE
12:10 – 12:55 ELEMENTY STATYSTYKI
13:00 – 13:45 ELEMENTY STATYSTYKI
13:50-14:35 WYKONYWANIE PRAC BIUROWYCH
14:40 – 15:25 POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI
15:30 – 16:15 POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI
16:20 – 17:05