EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA STYCZEŃ -LUTY 2019

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  STYCZEŃ -LUTY 2019

 EGZAMIN NOWY – DWULITEROWE KWALIFIKACJE :

RL 10 – CZĘŚĆ PISEMNA  10 STYCZNIA GODZINA 10:00

RL 10 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 9 STYCZNIA GODZINA 9:00

 

EGZAMINY JEDNOLITEROWE  R.9 – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  9 STYCZNIA  GODZINA 9:00

                                           Z.13 –  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 9 STYCZNIA  GODZINA 13:00

 

ABSOLWENCI , KTÓRZY NIE WPŁACILI DO OKE  OPŁAT ZA EGZAMINY  R.9 i Z.13 NIE BĘDĄ MOGLI W SESJI STYCZEŃ – LUTY 2019 PRZYSTĄPIĆ DO W/W EGZAMINÓW ZGODNIE Z KOMUNIKATEM DYREKTORA SZKOŁY   UMIESZCZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI Z DNIA 2 SIERPNIA 2018