PLAN ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA SEMESTR II 5-6,12-13,04,2019

5,12.04
 17:00 – 17:45 PIERWSZA POMOC  – SALA 106
 17:50 – 18:35 PIERWSZA POMOC – SALA 106
 18:40 – 19:25 PODSTAWY PRAWNE WYKONYWANIA ZAWODU ASYSTENT I ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 19:30 – 20:15
 20:20 – 21:05
6,12.04
8:00 – 8:45 SEMINARIUM DYPLOMOWE
8:50 – 9:35 SEMINARIUM DYPLOMOWE
9:40 – 10:25 PEDAGOGIKA ZABAWY
10:30 – 11:15 PEDAGOGIKA ZABAWY – SALA 106
11:20 – 12:05 PIERWSZA POMOC- SALA 106
12:10 – 12:55 PIERWSZA POMOC – SALA 106
13:00 – 13:45 PIERWSZA POMOC – SALA 106
13:50 – 14:35 PIERWSZA POMOC- SALA 106
14:40 – 15:25
15:30 – 16:15
16:20 – 17:05