LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2 – letnie po zasadniczej szkole zawodowej

3 – letnie po gimnazjum lub 8-letniej szkole podstawowej

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące – Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne  dla Dorosłych Wiktoria posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Naukę w Liceum może kontynuować absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej, który ma ukończone 18 lat . Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia “średniego” i matury.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Cykl kształcenia
W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów lub
2 lata – 4 semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki i soboty. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.

Opis kształcenia
Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego,
który zdaje w szkole.

Przedmioty nauczania:

• Język polski • Język obcy – angielski
• Historia • Wiedza o społeczeństwie
• Matematyka • Fizyka i astronomia
• Chemia • Biologia
• Geografia • Podstawy przedsiębiorczości
• Informatyka

Dla Naszych słuchaczy 3 darmowe kursy do ukończenia w okresie nauki.

W ciągle modyfikowanej ofercie kursów znajdziecie :

  • kurs  marketingu
  • podstawowy kurs komputerowy
  • kurs administracyjno – biurowy
  • kurs  specjalista ds administracji
  • kurs kierownik biura
  • kurs asystent zarządu i wiele wiele innych  Całkowicie za DARMO !!!

 CZESNE 120  ZŁ miesięcznie  za semestr I,II,III,IV i 150 zł miesięcznie za semestr V i VI

Przyjmowanie uczniów technikum i absolwentów szkół zawodowych  do Liceum

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 13 sierpnia  2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków  przechodzenie ucznia z jednego typu szkoły do innego  typu szkoły ……..

uczniów klasy I i II technikum przyjmujemy do klasy I Liceum

uczniów klasy III technikum przyjmujemy do klasy II Liceum

uczniów klasy Iv technikum przyjmujemy do klasy III Liceum

absolwentów szkół zawodowych przyjmujemy do klasy II Liceum

Masz wątpliwości zapytaj dyrektora szkoły – tel 509-449-502 zapraszamy

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

1.ILE LAT MUSZĘ MIEĆ , ABY UCZYĆ SIE W LICEUM ZAOCZNYM ?

ABY UCZYĆ SIE W ZAOCZNYM LICEUM TRZEBA MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT.

2. GDZIE I KIEDY MOGĘ SIE ZAPISAĆ ?

REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA PRZEZ CAŁY ROK, ZAWSZE JEST PORA , ABY ZMIENIĆ SWOJĄ SZKOŁĘ NA NASZE LICEUM , SEKRETARIAT MIEŚCI SIE W SIEDZIBIE SZKOŁY – TAM TEŻ SĄ PROWADZONE ZAJĘCIA

SEKRETARIAT POKÓJ NR 18 PARTER CZYNNY :

PON 10:00-14:30

WT – ŚR 10:00-18:30

DYŻUR DYREKTORA KAZDA ŚRODA 16:00- 19:00 PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIE TELEFONICZNYM POD NUMEREM TELEFONU 509-449-502

3. JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ ZŁOŻYĆ , ABY ZOSTAĆ PRZYJETYM DO LICEUM

W CELU ZAPISANIA SIĘ DO LICEUM NALEŻY WZIĄĆ ZE SOBĄ : DOWÓD OSOBISTY, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM + PKT Z EGZAMINÓW, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA 8 – LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD TEGO JAKIEJ SZKOŁY ABSOLWENTEM JEST KANDYDAT, 2 ZDJĘCIA , ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJECIA NAUKI W DOWOLNYM TYPIE SZKOŁY OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY , SKIEROWANIE POBIERAMY W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY.

4. ILE KOSZTUJE SZKOŁA ?

Czesne w I,II,III i Iv  semestrze wynosi 120 zł miesięcznie , w Vi VI semestrze 150 zł .

 Od roku  szkolnego 2018/2019 absolwenci szkoły zawodowej na ul. Promyka , którzy zapiszą się do szkoły  otrzymują zniżki – I,II,III i IV semestr – czesne wynosi 80 zł miesięcznie , V i VI  semestr 120 zł miesięcznie .

5.CZY OTRZYMAM  LEGITYMACJE SZKOLNĄ I ZAŚWIADCZENIE DO ZUS , KRUS O NAUCE ?

TAK , SZKOŁA WYDAJE LEGITYMACJE UPRAWNIAJĄCE DO ŻNIŻKI ORAZ WYDAJE ZAŚWIADCZENIA O NAUCE DO ZUS,KRUS,PCPR I INNE.

6.CZY W SZKOLE WAŻNA JEST FREKWENCJA NA ZAJĘCIACH ?

CO DECYDUJE O ZALICZENIU SEMESTRU?

W SZKOLE, ABY BYĆ DOPUSZCZONYM DO EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH  NALEŻY MIEĆ 50% FREKWENCJI W KAŻDYM MIESIĄCU I Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU , ODDAĆ  ZADANE PRACE KONTROLNE .

ABY ZALICZYĆ SEMESTR SŁUCHACZ PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I MATEMATYKI SŁUCHACZ ZDAJE EGZAMINY PISEMNE I USTNE , Z POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW EGZAMINY USTNE. SESJA EGZAMINACYJNA  ODBYWA SIĘ  2 RAZY W ROKU SZKOLNYM –

W  STYCZNIU  I W CZERWCU.