LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 – letnie po szkole branzowej I stopnia 

4 – letnie po gimnazjum lub 8-letniej szkole podstawowej

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące – Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne  dla Dorosłych Wiktoria posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Naukę w Liceum może kontynuować absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej, który ma ukończone 18 lat . Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia “średniego” i matury.
Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Cykl kształcenia
W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 4 lata tj. 8 semestrów lub
3 lata – 6 semestrów. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki i soboty. Plan zajęć jest tak ułożony by w minimalnym stopniu obciążać naszych słuchaczy i dostosować się do ich potrzeb.

Opis kształcenia
Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego,
który zdaje w szkole.

Przedmioty nauczania:

• Język polski • Język obcy – angielski
• Historia • Wiedza o społeczeństwie
• Matematyka • Fizyka i astronomia
• Chemia • Biologia
• Geografia • Podstawy przedsiębiorczości
• Informatyka

Dla Naszych słuchaczy 1 darmowy kurs do ukończenia w okresie nauki.

W ciągle modyfikowanej ofercie kursów znajdziecie :

  • kurs  marketingu
  • podstawowy kurs komputerowy
  • kurs administracyjno – biurowy
  • kurs  specjalista ds administracji
  • kurs kierownik biura
  • kurs asystent zarządu i wiele wiele innych  Całkowicie za DARMO !!!

 CZESNE 120  ZŁ miesięcznie  za semestr I,II,III,IV,v i VI  i 150 zł miesięcznie za semestr VII i VIII

Przyjmowanie uczniów technikum i absolwentów szkół zawodowych  do Liceum

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 13 sierpnia  2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków  przechodzenie ucznia z jednego typu szkoły do innego  typu szkoły ……..

uczniów klasy I i II technikum przyjmujemy do klasy I Liceum

uczniów klasy III technikum przyjmujemy do klasy II Liceum

uczniów klasy Iv technikum przyjmujemy do klasy III Liceum

absolwentów szkół zawodowych i szkół branzowych pierwszego stopnia przyjmujemy do klasy II Liceum

Masz wątpliwości zapytaj dyrektora szkoły – tel 509-449-502 zapraszamy

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

1.ILE LAT MUSZĘ MIEĆ , ABY UCZYĆ SIE W LICEUM ZAOCZNYM ?

ABY UCZYĆ SIE W ZAOCZNYM LICEUM TRZEBA MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT.

2. GDZIE I KIEDY MOGĘ SIE ZAPISAĆ ?

REKRUTACJA DO SZKOŁY TRWA PRZEZ CAŁY ROK, ZAWSZE JEST PORA , ABY ZMIENIĆ SWOJĄ SZKOŁĘ NA NASZE LICEUM , SEKRETARIAT MIEŚCI SIE W SIEDZIBIE SZKOŁY – TAM TEŻ SĄ PROWADZONE ZAJĘCIA

SEKRETARIAT POKÓJ NR 18 PARTER CZYNNY :

PON 10:00-14:30

WT – ŚR 10:00-18:30

DYŻUR DYREKTORA KAZDA ŚRODA 16:00- 19:00 PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIE TELEFONICZNYM POD NUMEREM TELEFONU 509-449-502

3. JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ ZŁOŻYĆ , ABY ZOSTAĆ PRZYJETYM DO LICEUM

W CELU ZAPISANIA SIĘ DO LICEUM NALEŻY WZIĄĆ ZE SOBĄ : DOWÓD OSOBISTY, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM + PKT Z EGZAMINÓW, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA 8 – LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD TEGO JAKIEJ SZKOŁY ABSOLWENTEM JEST KANDYDAT, 2 ZDJĘCIA , ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJECIA NAUKI W DOWOLNYM TYPIE SZKOŁY OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY , SKIEROWANIE POBIERAMY W SEKRETARIACIE NASZEJ SZKOŁY.

4. ILE KOSZTUJE SZKOŁA ?

Czesne w I,II,III i Iv  semestrze wynosi 120 zł miesięcznie , w Vi VI semestrze 150 zł .

 Od roku  szkolnego 2018/2019 absolwenci szkoły zawodowej na ul. Promyka , którzy zapiszą się do szkoły  otrzymują zniżki – I,II,III i IV semestr – czesne wynosi 80 zł miesięcznie , V i VI  semestr 120 zł miesięcznie .

5.CZY OTRZYMAM  LEGITYMACJE SZKOLNĄ I ZAŚWIADCZENIE DO ZUS , KRUS O NAUCE ?

TAK , SZKOŁA WYDAJE LEGITYMACJE UPRAWNIAJĄCE DO ŻNIŻKI ORAZ WYDAJE ZAŚWIADCZENIA O NAUCE DO ZUS,KRUS,PCPR I INNE.

6.CZY W SZKOLE WAŻNA JEST FREKWENCJA NA ZAJĘCIACH ?

CO DECYDUJE O ZALICZENIU SEMESTRU?

W SZKOLE, ABY BYĆ DOPUSZCZONYM DO EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH  NALEŻY MIEĆ 50% FREKWENCJI W KAŻDYM MIESIĄCU I Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU , ODDAĆ  ZADANE PRACE KONTROLNE .

ABY ZALICZYĆ SEMESTR SŁUCHACZ PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I MATEMATYKI SŁUCHACZ ZDAJE EGZAMINY PISEMNE I USTNE , Z POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW EGZAMINY USTNE. SESJA EGZAMINACYJNA  ODBYWA SIĘ  2 RAZY W ROKU SZKOLNYM –

W  STYCZNIU  I W CZERWCU.