O SZKOLE

Szkoła została zgłoszona do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonych przez Starostę Powiatu pruszkowskiego przez jej założyciela mgr inż. Mariusza Żyta 21.06.2001 roku. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji otrzymała 31 lipca.2001 roku – numer pisma – WE-4321/466/2001 i po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty z dnia 27.08.2001 r numer pisma KO – KZEU – 014 – 13 la/01 szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony (decyzja WE – 4324/574/2001).
CO NAS WYRÓŻNIA?

Sekretariat szkoły i sale lekcyjne znajdują się w jednym budynku.

Dla naszych  nauczycieli uczenie to pasja, dlatego pracują w szkole.

Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych w celu  nadrobienia zaległości powstałych  z powodu nieobecności słuchacza.

Dysponujemy dużym parkingiem na terenie szkoły.

Podczas zjazdów czynny jest szkolny sklepik, w którym można kupić kawę , herbatę i kanapki.

DLACZEGO SZKOŁA JEST PŁATNA ?

Wprowadzona w styczniu reforma dotycząca finansowania oświaty drastycznie zmniejszyła  środki finansowe – dotacje dla szkół dla dorosłych. Aby zapewnić Państwu  ten sam poziom nauczania, ilość godzin  realizowanych przedmiotów oraz pozostawić dobrych, doświadczonych nauczycieli i bezpłatne konsultacje z matematyki oraz darmowy kurs maturalny  w ostatnim roku nauki musieliśmy wprowadzić opłaty za szkołę.  W przeliczeniu miesięcznym  jest ona  mniejsza niż godzina korepetycji tygodniowo . W zamian za to pozostawiliśmy darmowe konsultacje  z matematyki  dla każdego kto takich zajęć potrzebuje.  Wszystko to dla Was drodzy słuchacze , aby wasze wyniki były jak najlepsze    i zadowolenie ze szkoły jak najwyższe. Wszystko to po to , aby pod koniec szkoły cieszyć się , że się udało ją skończyć. W szkołach policealnych koszt utrzymania doświadczonych  nauczycieli praktyków jest bardzo wysoki . Aby  utrzymać poziomu nauczania  na dotychczasowym szkoły policealne też stały się płatne. Uczelnie Wyższe też mając dotacje , a są płatne – aby zapewnić dobrą kadrę i wysoki poziom nauczania.

Ponieważ dla Nas uczeń i jego sukces jest najważniejszy ,  dbamy każdego dnia o poziom nauczania w naszych szkołach i pozyskujemy wybitnych nauczycieli – wykładowców , doktorów i doktorantów z wyższych uczelni, egzaminatorów i praktyków.

Liczę na zrozumienie i łączę wyrazy szacunku.

Razem możemy więcej !!!

pozdrawiam serdecznie

Mariusz Dawid Żyta

dyrektor szkoły