ASYSTENT ZARZĄDU

Asystent zarządu odpowiada za kompleksową obsługę administracyjno-organizacyjną  zarządu  gminy, powiatu , przedsiebiorstwa, sporządza dla potrzeb zarządu raporty i zestawienia,odpowiada za sprawną obsługę spotkań  i narad członków zarządu.  W programie nauczania dla  tego zawodu znajdują się następujące przedmioty:

 • język angielski
 • elementy psychologii
 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • struktura prawna i organizacyjna przedsiębiorstwa
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy finansów publicznych
 • wykonywanie prac biurowych
 • prawo pracy
 • organizacja pracy asystenta
 • podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • etyka pracy asystenta

CYKL KSZTAŁCENIA – 1 ROK – 2 SEMESTRY

KOSZT NAUKI -119 ZŁ ZA MIESIĄC

WPISOWE – 0 ZŁ