DIETETYK

DO ZADAŃ DIETETYKA NALEŻY  PRZYGOTOWYWANIE RÓŻNEGO RODZAJU JADŁOSPISÓW  DLA LUDZI CHORYCH JAK I ZDROWYCH. DIETETYK PRZEPROWADZA TAKŻE KONTROLĘ ORGANOLEPTYCZNĄ JAK I LABORATORYJNĄ STOSOWANYCH SUROWCÓW  I WARUNKÓW ICH PRZECHOWYWANIA. PROWADZI RÓWNIEŻ  DOKUMENTACJĘ ROZLICZENIOWĄ  PRODUKCJI , KTÓRA DOTYCZY  PRZEDE WSZYSTKIM  ILOŚCI WYPRODUKOWANYCH  POTRAW ORAZ ICH WARTOŚCI KALORYCZNEJ, DBA O PRAWIDŁOWE I RACJONALNE ŻYWIENIE , SZCZEGÓLNIE W CZASIE CHOROBY I SPECJALNYCH STANACH ORGANIZMU LUDZKIEGO.

W PROGRAMIE NAUCZANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY :

1.ZARYS ANATOMII  I FIZJOLOGII CZŁOWIEKA

2.ELEMENTY PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I ETYKI.

3.PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA.

4.TECHNOLOGIA Z TOWAROZNAWSTWEM.

5.DIETETYKA.

6.BIOCHEMICZNE PODSTAWY ŻYWIENIA.

7.PRACOWNIA ŻYWIENIA I DIETETYKI.

8. ZASADY OBSŁUGI KLIENTA.

OKRES NAUKI – 1 ROK ( 10 MIESIĘCY)

KOSZT NAUKI 149 ZŁ MIESIĘCZNIE