KONSERWATOR SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH I SIECI

Zajęcia na tym kierunku prowadzone są w oparciu o autorskie programy pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej oraz  firm komputerowych współpracujących z Naszą szkołą. Duży nacisk kładziemy na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych słuchaczy. Wśród przedmiotów nauczania znajdują się :

  • urządzenia  technik komputerowych
  • systemy operacyjne
  • sieci komputerowe
  • konserwacja i naprawa sieci komputerowych
  • administrowanie systemem operacyjnym Windows
  • administrowanie systemem Unix
  • administrowanie systemem operacyjnym Novell

OKRES NAUKI -1 ROK/ 2 SEMESTRY

KOSZTA NAUKI – 149 ZŁ ZA MIESIĄC