OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Na tym kierunku słuchacze zdobywają wiedzę niezbędna do pracy podczas opieki nad osobą starszą . Po ukńnczeniu szkoły słuchacz otrzymuje tytuł – opiekunka domowa 

Wśród przedmiotów nauczania znajdują się :

 • organizacja opieki nad osoba starszą
 • praca opiekuńcza
 • aktywizacja społeczna
 • organizacja wsparcia osoby starszej
 • psychologia ogólnospołeczna
 • podstawy gerontologii
 • podstawy psychopatologii
 • podstawy prawa
 • etyka zawodowa
 • zdrowie w różnych okresach życia człowieka
 • promocja zdrowia
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach
 • wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 • elementy arteterapii
 • elementy psychoterapii

OKRES NAUKI 1 ROK/ 2 SEMESTRY

KOSZT NAUKI – 99 ZŁ ZA MIESIĄC

WPISOWE O ZŁ !!!