TECHNIK INFORMATYK

WPISOWE 0 ZŁ I CZESNE  150 zł miesięcznie

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w piątki i soboty.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.) – po II sem. nauki.
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.) – po III sem. nauki.
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.) – po IV sem. nauki.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku technik informatyk należy: zajmowanie się administrowaniem sieci, programowanie oraz testowanie oprogramowania, projektowanie stron www, ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji, wdrażanie nowoczesnych programów, składanie oraz konfigurowanie sprzętu jak również projektowanie wyposażenia komputerowego. Technik informatyk zajmuję się także prowadzeniem szkoleń, architekturą komputerową oraz pisaniem i testowaniem innowacyjnych programów komputerowych.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Prywatnej Szkoły Biznesu, po ukończeniu kierunku technik informatyk, mogą być zatrudnieni w każdym przedsiębiorstwie posiadającym własną siec komputerową, w firmach zajmujących się eksploatacją oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego, sklepach komputerowych, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi marketingowej lub graficznej firm, bądź mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik informatyk ma na celu przygotowanie do:

• sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi;
• umiejętnej pracy w sieciach komputerowych;
• znajomości podstaw programowania;
• umiejętnego doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
• obsługi urządzeń peryferyjnych, np. drukarki, skanery;
• umiejętnej obsługi oprogramowania użytkowego;
• projektowania baz danych.

Plan nauczania:

PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU TEORETYCZNYM PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM
 • Podstawy przedsiębiorczości -tylko dlatych słuchaczy , którzy nie uczyli się tego przedmiotu na niższym szczeblu kształcenia • Diagnostyka i naprawa urządzeń
techniki komputerowej
• Urządzenia techniki komputerowej • Administracja sieciowymi
systemami operacyjnymi
• Sieci komputerowe • Projektowanie i montaż lokalnych
sieci komputerowych
• Witryny i aplikacje internetowe • Administracja bazami danych
• Systemy baz danych • Programowanie aplikacji
internetowych
• Działalność gospodarcza w branży
informatycznej
• Jęz. angielski zawodowy w branży
informatycznej
• Systemy operacyjne