WYKŁADOWCY

Mariusz  Dawid  ŻYTA – dyrektor

wykładowca- matematyki , podstaw przedsiębiorczości 

działalności gospodarczej, pedagogiki wychowawczej i ogólnej,

pedagogiki zabawy

Wykształcenie pedagogiczne:
•  studia doktoranckie z pedagogiki;specjalista pedagogiki wychowawczej z pomocą psychologiczno -pedagogiczną
•  kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów
ogólnokształcących;
•  kurs kwalifikacyjny: “Organizacja i zarządzanie oświatą”;
•  studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą;
•  studia kwalifikacyjne z matematyki dające uprawnienia do nauczania
matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum;Wykształcenie ekonomiczne – magister inżynier zarządzania;
Wykształcenie ekologiczne – magister inżynier ochrony środowiska;
Wykształcenie techniczne – inżynier (kwalifikacje do nauczania
matematyki i techniki);

Dodatkowe kursy i szkolenia:
•  kurs: “Dokumentowanie awansu zawodowego nauczycieli”;
•  kurs: “Archiwizowanie dokumentów”;
•  warsztaty: “Klub pracowników samorządów terytorialnych
odpowiedzialnych z oświatę”;
•  seminarium: “Nadzór pedagogiczny oraz ewaluacja wybranych obszarów;
placówki oświatowej”;
•  specjalistyczne szkolenie informatyczne: “Podstawy obsługi i zastosowań
komputera IBM PC”;

KADRA DYDAKTYCZNA:

mgr

Zbigniew Nowicki – doktorant ekonomii

–  podstawy finansów publicznych , działalność gospodarcza
mgr

Agnieszka Żyta

– język polski; historia, pedagog wychowawczy, trening umiejętności wychowawczych, pedagogika zabawy
doktor nauk biologicznych , zoolog, lekarz weterynarii

Michał Pfeffer 

– chów zwierząt , rozród i inseminacja
 mgr

Agnieszka Kucharska- egzaminator OKE

 

– język angielski;
 mgr

Grzegorz Rachtan- egzaminator OKE

– fizyka, informatyka;przedmioty zawodowe informatyczne
 mgr Gabriela Glanda – geografia,
 mgr  Elżbieta Freyberg – biologia
 mgr Barbara Gil – chemia;
mgr Katarzyna Baczyńska  – historia,
mgr Beata Wiśniewska -język polski
 lek. wet Piotr Hoser -były powiatowy lekarz weterynarii – choroby zwierząt, rozród, analityka
weterynaryjna,anatomia zwierząt, diagnostyka weterynaryjna
mgr Lidia Kutyła – egzaminator OKE – historia, wiedza o społeczeństwie
 mgr Mieczysław Punzet – były emerytowany inspektor państwowej inspekcji pracy  – ergonomia, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, zagrożenia w środowisku pracy , BHP,
mgr Maria Sobieraj

egzaminator OKE

–  język angielski, egzaminator OKE
 mgr inż.

 Barbara Walińska

– oprogramowanie biurowe, systemy operacyjne,
programowanie strukturalne i obiektowe;
mgr Paulina Janik- pracownik sądu  w Warszawie , doktorantka prawa PAN –  prawo administracyjne, postępowanie w administracji
podstawy prawa pracy, prawo cywilne,